On tunnettua, että puukiukaiden liian kuumat savukaasut aiheuttavat suomessa vuosittain noin sata tulipaloa. Ei ihme jos EU:n standardityöryhmässä kysyttiin suomen edustajilta; ”Miksi suomessa ja muualla EU:ssa, savukaasujen lämmöt takoissa ja kaminoissa ovat laskeneet, mutta kiukaissa ei?”

Oliko kiuasstandari syötti virkamiehille?

Suomi on hakenut standardin tuomaa suojaa kiuasteollisuutta varten. RTT:n vetämä kiuasstandardi työryhmä on koottu pääasiassa alan teollisuuden asiantuntijoista. Kiuasstandardin nimellistesti,- raja-arvot- ja testausmenetelmät on räätälöity vanhan teknologian kiukaille siten, että sen läpäisevät kaikki. Tätä tukee myöskin se, että standardityöryhmän kiuastandardiin korottama, hiilimonoksidipäästön 0,5% raja-arvo on kiuastandardissa muutettu 1%. On selvää, että kiuastandarin tarkoitus ei ole uusien innovaatioiden kautta kehittää kiukaita, vaan varmistaa vanhentuneen kiuasteollisuuden jakamat markkinat pitkälle tulevaisuuteen.

Virkamiehet heräsi, kiukaiden pakko kehittyä

EU:n ja virkamiesten tehtävä ei ole suojella teollisuutta joka valmistaa 60 vuotta vanhaa teknologiaa. Ympäristöministeriön mielestä kiukaille tehtävä lämpöturvallisuustesti vastaa lähinnä normaalin saunan ylöslämmityksen vaiheita. Niinpä paloturvallisuuden nimissä lämpöturvallisuustestin savukaasun lämpötilan max arvo määrää kiukaan hormilämpöluokan. Koska EU:ssa ja Suomessa korkein hormiluokka on T600. Tämän mukaan markkinoilta olisi poistumassa kaikki ne paloriskit hormikiukaat, jossa hormiin johdettu savukaasu lämpö ylittää 600 ºC.

Meillä oltiin hereillä

Uuden teknologian Sydän-kiuas® kymppi vastaa jo nyt, kaikkiin tulossa oleviin tiukentuviin määräyksiin myös hiukkaspäästöjen osalta. Sydän-kiuas® on ainoa kiuas EU:ssa, jonka saa liittää myös T400 peltihormiin paloturvallisesti.